TRA CỨU THÔNG TIN
Quoc Thinh
5-1 1-5 1-1 1-3
 • Mã số thẻ: D45789
 • Họ & tên: Nguyễn Văn A
 • Nha khoa: Tran Gia
 • Hạn bảo hành: 16/03/2031
 • Labo Quoc Thinh
 • Số lượng 10
 • Vị trí:

  5-1 1-5 1-1 1-3

 • Loại phục hình: DDBIO
 • Xuất xứ: Đức
 • Màu răng: Trắng